To može biti zanimljivo:

Pišanja - Symo bolje

Volim masturbirati tamo: